* Czy jest P.:
* Na 5 – stopniowej szkolnej skali oceń przestrzeń Starego Miasta w Złotowie jako 1) strefę mieszkaniową, kulturalną, i usługową / handlową . 1 oznacza w ogóle nieatrakcyjna, 5 bardzo atrakcyjna
  1 - W ogóle nie atrakcyjna 2 3 4 5 - Bardzo atrakcyjna
Przestrzeń mieszkaniowa
Przestrzeń kulturalna
Przestrzeń usługowa / handlowa
* Porozmawiajmy chwilę o przestrzeni mieszkaniowej Starego Miasta w Złotowie. Proszę wskazać, z jakimi problemami się zmaga? Proszę wskazać 3 najważniejsze według P. problemy
Proszę wybrać od 1 do 3 odpowiedzi
* Porozmawiajmy chwilę o przestrzeni kulturalnej Starego Miasta w Złotowie. Proszę wskazać, z jakimi problemami się zmaga? Proszę wskazać 3 najważniejsze według P. problemy
Proszę wybrać od 1 do 3 odpowiedzi
* Proszę powiedzieć czy według P. stworzenie Obiektu Kultury/Domu Kultury np. w Spichlerzu w Starym Mieście to dobry pomysł?
* A teraz porozmawiajmy o przestrzeni usługowej/handlowej Starego Miasta w Złotowie. Proszę wskazać, z jakimi problemami się zmaga ? Proszę wskazać 3 najważniejsze według P. problemy
Proszę wybrać od 1 do 3 odpowiedzi
* Czy na terenie Starego Miasta w Złotowie czuje się P. bezpiecznie?
* Czego najbardziej brakuje na obszarze Starego Miasta? (proszę wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi)
Proszę wybrać od 1 do 3 odpowiedzi
* Jakie są 3 najważniejsze P. zdaniem efekty, które powinny zostać osiągnięte w procesie rewitalizacji Starego Miasta w Złotowie?
Proszę wybrać od 1 do 3 odpowiedzi
* Płeć
* Wiek
* Wykształcenie