Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Złotów

P

Obecnie trwają prace nad opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Miasta Złotów. Wybrano obszar zdegradowany wymagający rewitalizacji - to przestrzeń Starego Miasta. Celem rewitalizacji jest poprawa zdegradowanych obszarów Starego Miasta w Złotowie, powiązana z ich aktywizacją społeczną. Badanie jest anonimowe, a wyniki posłużą jedynie do opracowania lokalnego programu rewitalizacji. Czy zechce mi P. pomóc i poświęci mi kilka minut?


                                         
 

(To pytanie jest wymagane)
Czy jest P.:
Mieszkańcem innej części Złotowa, proszę podać jakiej
(To pytanie jest wymagane)
Na 5 – stopniowej szkolnej skali oceń przestrzeń Starego Miasta w Złotowie jako 1) strefę mieszkaniową, kulturalną, i usługową / handlową . 1 oznacza w ogóle nieatrakcyjna, 5 bardzo atrakcyjna
Przestrzeń mieszkaniowa
Przestrzeń kulturalna
Przestrzeń usługowa / handlowa
(To pytanie jest wymagane)
Porozmawiajmy chwilę o przestrzeni mieszkaniowej Starego Miasta w Złotowie. Proszę wskazać, z jakimi problemami się zmaga? Proszę wskazać 3 najważniejsze według P. problemy
Inne, jakie?
(To pytanie jest wymagane)
Porozmawiajmy chwilę o przestrzeni kulturalnej Starego Miasta w Złotowie. Proszę wskazać, z jakimi problemami się zmaga? Proszę wskazać 3 najważniejsze według P. problemy
(To pytanie jest wymagane)
Inne, jakie...?
(To pytanie jest wymagane)
Proszę powiedzieć czy według P. stworzenie Obiektu Kultury/Domu Kultury np. w Spichlerzu w Starym Mieście to dobry pomysł?
(To pytanie jest wymagane)
A teraz porozmawiajmy o przestrzeni usługowej/handlowej Starego Miasta w Złotowie. Proszę wskazać, z jakimi problemami się zmaga ? Proszę wskazać 3 najważniejsze według P. problemy
(To pytanie jest wymagane)
Inne, jakie...?
(To pytanie jest wymagane)
Czy na terenie Starego Miasta w Złotowie czuje się P. bezpiecznie?
(To pytanie jest wymagane)
Czego najbardziej brakuje na obszarze Starego Miasta? (proszę wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi)
innych rzeczy (jakich? Proszę wymienić)
(To pytanie jest wymagane)
Jakie są 3 najważniejsze P. zdaniem efekty, które powinny zostać osiągnięte w procesie rewitalizacji Starego Miasta w Złotowie?
Inne, jakie?
(To pytanie jest wymagane)
Płeć
(To pytanie jest wymagane)
Wiek
(To pytanie jest wymagane)
Wykształcenie