Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Grajewo.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Grajewo. Wybrano obszar zdegradowany wymagający rewitalizacji – to centrum Miasta Grajewa. Celem rewitalizacji jest poprawa zdegradowanych obszarów w Grajewie, powiązana z ich aktywizacją społeczną. Badanie jest anonimowe, a wyniki posłużą jedynie do opracowania lokalnego programu rewitalizacji. Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety .